• El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) és una eina de gestió per ordenar, articular i donar una direcció estratègica a les accions d’inclusió social que es fan a la ciutat, a totes aquelles accions municipals que impulsen l’acompliment dels drets i projectes de vida de tota la ciutadania.

  • Tot plegat ens portarà a definir quin és el model de ciutat inclusiva que volem construir, desplegant unes línies estratègiques, objectius i accions d’atenció a les persones.

  • El Pla local d’inclusió social és també una metodologia de treball que es fonamenta en la participació, el consens i compromís de tots els agents socials.

  • Facilita el seguiment i l’avaluació de les accions inclusives i ens dona la oportunitat d’incorporar criteris d’innovació, treballant des d’un enfocament dinàmic i transversal, proactiu i comunitari, i amb la participació de tots els agents ciutadans.