En el marc del Pla d’Inclusió Social, s’ha realitzat una anàlisi sintètica i actualitzada del mapa de recursos inclusius de Montcada i Reixac, desenvolupats i/o gestionats per les entitats socials del territori i els serveis municipals de l’Ajuntament de Montcada.

Per cada entitat i /o servei podreu trobar una fitxa descriptiva de l’activitat que incorpora les dades de contacte (pàgina web, adreça telèfon, etc.), així com una explicació del recurs, indicant l’àmbit d’exclusió on incideix principalment.

Els principals àmbits de l’exclusió sobre els que incideixen els recursos són els següents:

  • Econòmic: recursos que donen suport a persones en situació de pobresa econòmica i/o amb situació de vulnerabilitat respecte l’accés a la renda.
  • Laboral: recursos vinculats a millorar la situació laboral de les persones en situació d’atur o desocupació.
  • Formatiu: projectes que contribueixen a l’accessibilitat de la formació i els estudis, així com els que treballen per frenar l’abandó escolar i l’analfabetisme.
  • Socio-sanitari: recursos vinculats a la millora de la salut de la població i especialment aquella que es troba en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió
  • Residencial: recursos i serveis vinculats a ajudar a millorar l’accés a un habitatge digne i a millorar-ne les condicions.
  • Relacional: recursos relacionats amb la creació de vincles entre persones i enxarxament comunitari, ja siguin a nivell de veïnat, família o comunitat.
  • Ciutadania i participació: recursos vinculats en ajudar a garantir els drets civils i la participació ciutadana.

Totes aquelles entitats que no van poder participar al procés d’actualització però que volen formar part del mapa o volen actualitzar les seves dades poden contactar amb nosaltres