Foto què introdueix la secció Observatori d'inclusió
Logo Observatori d'inclusió

L’Observatori d’Inclusió de Montcada i Reixac és una de les accions que formen part del PLIS La seva missió és proporcionar informació rigorosa, crítica i de qualitat de forma periòdica, sobre la vulnerabilitat i l’exclusió social a Montcada i Reixac, proporcionada per tots els serveis de l’Ajuntament.

Aquesta informació serà d’utilitat tant als professionals vinculats al PLIS com a altres serveis, entitats vinculades al municipi i a la ciutadania en general.

Els objectius de l’Observatori d’Inclusió de Montcada i Reixac són els següents:

 1. Proporcionar informació rigorosa i realitzar una anàlisi i diagnosi sobre la realitat de la vulnerabilitat i de l’exclusió social al municipi, identificant-ne els factors clau, les causes i conseqüències.
  – Dades de context, necessitat i atenció a necessitats.
  – Mapa de recursos inclusius.
 2. Seguiment i avaluació  de les Polítiques Públiques, programes, activitats i experiències vinculades a la Inclusió Social a Montcada i Reixac; utilitzant les dades de l’Observatori i donant suport al Comitè Executiu elaborant un protocol d’avaluació de les accions del PLIS.
 3. Ser un espai de referència i suport pels diferents plans de ciutat i donar suport en els processos de diagnosi i avaluació, vinculant els monogràfics als diferents plans de ciutat.
 4. Generar reflexió estratègica general i propositiva per detectar noves problemàtiques, situacions d’exclusió i situacions de millora, intercanviant coneixements amb persones expertes.
 5. Socialització i intercanvi d’informació i coneixement de la forma més accessible possible:
  – Creació d’una pàgina web per la publicació i intercanvi dels resultats i un butlletí trimestral.
  – Intercanvi de metodologies i experiències amb altres PLIS i altres Observatoris com el del Vallés Occidental.
  – Participació de la ciutadania en els processos de debatre i analitzar la situació del municipi.
 6. Creació d’un banc d’experiències i bones pràctiques inclusives en format microcàpsules
Aquí podreu consultar dades, informes i estadístiques actualitzades sobre la nostra ciutat i situació social. Trobareu un informe anual sobre l’estat de la inclusió social a Montcada i Reixac i estudis monogràfics d’aprofundiment en qüestions concretes vinculades a la inclusió social, que ens ajuden a saber la situació actual per poder desenvolupar pràctiques i polítiques de futur que contribueixin a un municipi cada cop més inclusiu.